top of page

Born to be mild?

Company MC Oslo ble stiftet i 1983. Dette gjør oss til Oslos eldste bikerclub. Hovedinteressen var, og er, ombygde motorsykler, choppere. Ikke nødvendigvis kun Harleys. Det var viktigere at det var ombygd, enn hvilket merke det var. Navnevalget var også viktig. Det skulle gjenspeile en vennlig profil.

Company MC og Hagalaz MC arrangerte i mai 1998 Oslo Open, senere kalt Oslo Open MC Show, for første gang. Klubben har imidlertid lang erfaring i slike samarbeidsprosjekter fra før, i og med at vi siden 1990 fram til 2000, arrangerte Mjøsa Rundt Poker Run sammen med Hawgs MC på Toten, Nord Odal MC og One Percenters MC Norway. Dette var også et arrangement som viser klubbens ånd: Vi vil skape vennskap og samarbeid klubber og mennesker imellom. Våre tidligere X-mas Party-fester var populære, spesielt når et par timer av festen ble overført til en innleid trikk som kjørte Oslo rundt. Utviklingen i miljøet gjorde dessverre at det kunne bli utrygt å ha alle festdeltakere i den samme trikken, og som nøytral klubb ønsket vi å invitere alle.

 

Historikk

Klubbens røtter går tilbake til 1976 og Carolina MC i Stockholm hvor John Lillegård endte opp som medlem. Da pendlingen Oslo - Stockholm - Oslo ble litt slitsom i lengden, ble det i 1979 startet en avdeling av Carolina MC i Oslo (Skandinavias første internasjonale klubb?), som etter en tid skiftet navn til Customizers MC Oslo - det var jo fint lite andre norske bikerklubber på den tiden. Navnet viste til interessen for custombygde motorsykler - før kommersielle interessenter misvisende begynte å bruke betegnelsen på masseproduserte standardmotorsykler. I 1980 fikk klubben lokale i en brakke på Økern, hvor bl.a. Gard Solberg holdt til, og ble medlem. I august 1983 ble klubbens navn nedlagt og medlemmene delte seg i to nye klubber - Rabies MC og Company MC, med hvert sitt tilholdssted (senere Bandidos MC, og noen medlemmer til Hells Angels MC).

Huset i Mosseveien og flytting til nytt lokale

I begynnelsen holdt vi til i primitive lokaler i en bakgård inntil Mosseveien på Bekkelaget. I 1987 gikk klubben inn i en ny epoke da vi flyttet nærmere byen til Mosseveien 24, i en gammel herskapsbolig fra slutten av 1800-tallet med fin utsikt over byen, helt ytterst i Gamlebyen ved innkjøringen til Ekebergtunnelen. Klubbhuset vårt i Mosseveien var et langvarig oppussingsprosjekt. Rundt huset var det en kupert have med grillmuligheter og utsyn over hele Oslo. I kjelleren var det sveiserom og flere mekkerom. I første etasje fantes det mekkerom som også kunne ryddes til fester, og sceneopphøyning for band. Siste oppussingsprosjekt var å bygge nytt kjøkken. Typisk var at det her måtte det lages nye bærebjelker i gulv og tak - husets tilstand var ikke den beste!

I annen etasje var det bar med bakrom, partyrom og soverom. Toaletter fantes i alle 3 etasjer. (Shit happens!)

 

Dette er dessverre ikke klubbens tilholdssted lenger men vi har fått fine lokaler på Alfaset hvor vi stortrives.

Klubbens aktiviteter består nå som før av å bygge motorsykler, bare i enda sterkere grad, samt å kjøre på turer og treff, besøke venner og pleie det sosiale fellesskap. Det er stort sett folk innom klubblokalet i hver dag, ikke minst onsdager og i helger, hvor onsdagene er dagen da alle samles. Denne møtedagen er en tradisjon vi har hatt siden 1980.


Klubbens filosofi

Flere i klubben har lang fartstid, og gamle gubber mimrer lett. Derfor har flere en svakhet for stivrammer, langgaffler og gjerne seksti- og syttitalls stuk på syklene. Design og de rette linjer vektlegges mer enn superdetaljer og dyre deler. Helheten og det rette stuket er viktig. Av den grunn ble MER etablert (Nej, det är inte någon svenskt sockerdrycka. Inte alls!) over noen pils. MER - Motorsykkel Estetisk Råd; har vært i aktivitet ved kåring av beste sykler på flere arrangementer.
Design og tekniske løsninger veier tungt her.

 

Da klubbens hovedinteresse er våre motorsykler og Norges veier burde være brede nok for at folk og motorsykler fra alle klubber burde få plass, så vi ingen grunn til å velge noen side i de konfliktene som har vært.

Sammen med 5 andre klubber gikk vi på midten av nittitallet aktivt ut som en nøytrale klubb.

 

I andre halvdel av åttitallet organiserte vi oss med såkalt flat struktur.

Ingen president, kun en kasserer. Alle større avgjørelser tas i allmøte. Flere av medlemmene har vært engasjert i verv i andre organisasjoner. Bl.a. har klubben 1 ex-president i H-DOCN (Harley-Davidson Owners Club of Norway) og ex-redaktør for medlemsbladet Harley News, samt en tidligere formann og en kasserer i NFSOK (Norsk Forening for Spesielle og Ombygde Kjøretøyer - Norges svar på SFRO i Sverige), og ex-redaktør i NMCU

 

Snitt-alderen på medlemmene ligger rundt 45 år. Med tiden har klubben fått en roligere profil enn tidligere, men bøllete choppere, festing og Rock & Rølp har vi hatt sans for i alle år.


 

 

bottom of page